Obuka i provera znanja

Doo Ozna je preduzeće koje poseduje ovlašćenja za obuku i osposobljavanje fizičkih lica za poslove iz oblasti zaštite od požara, a sve to u okviru Zakona Republike Srbije o zaštiti od požara.

Naime Ozna doo vrši OSNOVNU OBUKU i PROVERU ZNANJA iz oblasti protivpožarne zaštite svih fizičkih lica, koja su po zakonu dužna da ovu obuku sprovedu u okviru firmi ili kompanija u kojima su zaposleni.

Provera znanja svih zaposenih se vrši jednom u tri godine.

Ovom obukom zaposleni stice osnovno znanje PP zaštite i meramo koje je neophodno primeniti u slučaju bilo kakvog pozara. 

Stručni ispit PP zaštite

Doo Ozna, Vatroozna poseduje rešenje br.02/14 broj 152-777/06 izdato od MUP-a R.S. sektora za zaštitu i spasavanje BEOGRAD o ispunjenosti uslova za organizovanje nastave za polaganje STRUČNOG ISPITA radnika koji rade na poslovima zaštite od požara

Evropski sporazum o međunarodnom prevozu opasnih materija u drumskom saobraćaju – ADR

Rešenje 06/02 broj 210-1523/06 izdato od MUP-a R.S. sektora za zaštitu i spasavanje Beograd da vrši poslove stručnog osposobljavanja vozača motornih vozila kojima se prevoze opasne materije i drugih lica koja učestvuju u prevozu tih materija za sve klase opasnih materija osim za klasu 7. ADR-a. 

Ova materija je bliže određena:

  • Zakonom o prevozu opasnih materija (“Službeni list SFRЈ”, br.27/90 i 45/90-ispr., “Službeni list SRЈ”, br. 24/94, 28/96 – dr. zakon i 68/2002)
  • Uredbom o prevozu opasnih materija u drumskom i železničkom saobraćaju (“Službeni glasnik RS”, br.53/2002)
  • Pravilnikom o načinu prevoza opasnih materija u drumskom saobraćaju (“Službeni list SFRЈ”, br.82/90 i “Službeni list SCG“, br.1/2003 – Ustavna povelja)
This theme is sponsored by WarriorView along with AppleIpad, HealthyLifestyle and Rubber Stamps