Servis vatrogasne opreme

Služba servisa protivpožarnih aparata i druge opreme uspešno posluje u okviru RJ Vatro Ozna.

Za obavljanje ovih usluga posedujemo odobrenje MUP Uprava za zaštitu i spasavanje.

Imamo opremljen servis u kome vršimo kontrolu, servisiranje i ispitivanje svih vrsta protivpožarnih aparata kao i terensku službu koja dolazi po pozivu klijenata ili samostalno shodno ugovoru o godišnjem održavanju vatrogasne opreme.

Terenska služba ima vozilo opremljeno svim potrebnim urđajima i alatom za rad na terenu.

Takođe vršimo merenje pritiska u hidrantskoj mreži , popravku hidrantske instalacije i servis stabilnih sistema za automatsku dojavu i gašenje požara.

Naši serviseri su osposobljani za servisiranje PP aparata svih proizvođača o čemu poseduju potrebna uverenja.

This theme is sponsored by WarriorView along with AppleIpad, HealthyLifestyle and Rubber Stamps