Protivpozarni alarmni sistemi

U cilju smanjenja rizika od požara u domaćinstvima i poslovnim prostotijama doo Ozna pruža uslugu ugradnje protivpožarnih centrala i senzora za detekciju povišene koncentracije dima.

Sistem za ranu detekciju požara ne poseduje mogućnosti da spreči nastanak bilo kog početnog požara. Međutim, faza požara u kojoj se on uoči i vreme za koje reakcija otpočne su bitno niži u objektima koji su zaštićeni sistemom detekcije u odnosu na one koji sistem ne poseduju i to rezultira mnogo nižim nivoom šteta i spasenim ljudskim životima.

Sistemi za detekciju požara se sastoje od centralne jedinice za detekciju i signalizaciju požara, automatskih detektora požara, ručnih javljača požara, uređaja za zvučno i svetlosno alamiranje i uređaja za paralelnu indikaciju.

Pored ovih osnovnih komponenti, sistem za detekciju požara sadrži i uređaje za daljinski prenos alarma i izvršne uređaje za aktiviranje sekundarnih funkcija sistema, kao što je uključenje stabilnih automatskih sistema za gašenje, isključenje ventilacije, zatvaranje protivpožarnih vrata, aktiviranje daljinskog prenosa alarma i obaveštavanje vatrogasne službe.

 

This theme is sponsored by WarriorView along with AppleIpad, HealthyLifestyle and Rubber Stamps